24-hodinový dispečing

GPS sledovanie polohy - Eurowatch

EUROWATCH bezpečie v Európe

Myšlienka nadnárodnej organizácie Eurowatch je poskytnúť komplexné bezpečnostné služby za jednotnú cenu pre všetkých vodičov, ktorí jazdia krížom Európou.
V jednotlivých krajinách súcertifikovaní nadnárodní poskytovateliaslužby Eurowatch, ktorí zabezpečujú poskytnutie bezpečnostných služieb vo svojej krajine bez ohľadu na to či je vozidlo v ich osobnej databáze alebo nie.
Najdôležitejšou podmienkou je registrácie vozidla u svojho nadnárodného poskytovateľa služby.


SECAR je takýmto certifikovaným poskytovateľom služby Eurowatch na území Slovenska od roku 2004.

V praxi to vyzerá nasledovne:
Vozidlo zaregistrované u francúzskeho nadnárodného poskytovateľa je odcudzené na Slovensku. Klient volá svojmu poskytovateľovi a oboznamuje ho so skutočnosťou. Nakoľko ide o dohľadanie vozidla v inej ako domácej krajine, dispečer francúzskeho poskytovateľa sa spája so slovenským partnerom a poskytuje mu technické informácie spojené s polohou vozidla. Samotný zásah a zaistenie vozidla vykonáva SECAR, ale komunikáciu s klientom vykonáva jeho domovský pokytovateľ, čiže Francúz.
Úspešnosť zásahu a dohľadania vozidla je viac ako 92%, pričom je potrebné povedať, že ročne využije túto službu asi 120 klientov.