24-hodinový dispečing

Accord

Celosvetové skúsenosti ukazujú, že v kritických a núdzových situáciách komunikácia medzi zásahovými skupinami je zvyčajne nedostatočná a môže ohroziť zdravie nie len ľudí v ohrození ale aj samostatné záchranné a bezpečnostné zložky.

Tento koncept odráža naliehavú potrebu zjednotiť komunikáciu medzi rôznymi zložkami, a teda uľahčiť ich tímovú prácu v situáciách, keď existujúce komunikačné siete "padnú" alebo sú preťažené. Riziko narušenia bezpečnosti môže byť v dôsledku demonštrácií či nepokojov, trestnej činnosti, teroristických útokov, prírodných katastrof a iných podobných situácií, a tým spôsobiť eventuálne prerušenie alebo preťaženie verejných komunikačných sietí, tzn. telefónov, internetu a dátovej komunikácie.

Výsledkom je, že bezpečnostné a záchranne zložky alebo verejné organizácie, ako aj tretie strany čelia problémom pri koordinácii, komunikácii a zdieľaní potrebných informácií medzi sebou v krízových situáciách. Tieto skupiny často používajú komunikačné zariadenia, technológie a frekvencie, kde nie sú siete -kompatibilné, čo kriticky ovplyvňuje úroveň bezpečnosti.

Naše riešenie kladie za cieľ integrovať všetky možné informácie, dáta, hlasové informácie, kamerové záznamy prichádzajúce zo všetkých zúčastnených strán, zložiek, alebo zdrojov. Tento inovatívny nástroj slúži ako nezávislá komunikácia a koordinácia kanálu, či už v prípade plánovaných akcií alebo pri nepredvídaných mimoriadných udalostiach.

Tento inovačný modelový charakter predstavuje zásadnú zmenu, ako sú známe technológie používané s cieľom poskytnúť efektívnejšiu a lepšiu spoluprácu medzi zúčastnenými stranami.

Hlavné črty nášho mobilného komunikačného centra sú nasledovné:

  • Otvorený systém schopný prepojiť existujúce (pôvodne kompatibilné) komunikačné zariadenia: GSM vr. mobilné telefóny, vysielačky, satelitné komunikačné zariadenie, káblové alebo Based WLAN IP prístroje a krátke vlny rádiokomunikačných zariadení.
  • Malá, ľahká a prenosná veľkosť; nie je potrebné žiadne vozidlo na prerpavu zariadenia
  • Bez závislosti na existujúcich GSM alebo iných sietí či napájacích zdrojov.
  • Pokročilé moduly - televízne a rozhlasové rozhranie (DARC) - slúži na varovanie ľudí v postihnutom regióne formou televízie a rozhlasu