24-hodinový dispečing

Bezpečnosť pri jazde MobilEye

MobilEye zabezpečí ochranu vozidla pred narazením
do iného vozidlo bez upozornenia
a rovnako pred chodcom, ktorého nemusíte vidieť.

Mobileye . Naša vízia, Vaša bezpečnosť.

kamera do auta mobileye

Chcete zvýšiť bezpečnosť Vašej jazdy? Chcete znížiť prevádzkové náklady na Vaše auto ? 

Systém Mobileye funguje ako tretie oko vodiča. Neustále monitoruje cestu pred vozidlom a včas upozorní na blížiacu sa kolíziu. Podľa  výsledkov štúdie  poisťovne AXA (2009) už 1,5 sekundové varovanie pred možnou kolíziou môže odvrátiť až 90% nehôd. Pričom 93% nehôd je spôsobené ľudským faktorom.

Systém identifikuje potencionálne nebezpečné situácie a vodič je upozornený zvukovými a vizuálnymi výstražnými signálmi, ktoré umožnia predísť kolízií, prípadne zmierniť jej následky. Vďaka tomu je cestovanie bezpečnejšie  nielen pre vodičov ale aj pre samotných účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov.

Systém SHERLOG TRACE Mobileye v dvoch alternatívach

Kamera ochrana chodcov
  • samostatný systém Mobileye 560
  • systém Mobileye Monitor – unikátne prepojenie systému ME 560 s jednotkou SECAR TRACE, ktorá umožní vyhodnotenie jazdného štýlu vodičov vo vašej flotile vozidiel.

 

Využitie systému Vám zvýši bezpečnosť jazdy a zníži prevádzkové náklady (spotreba, opotrebovanie, likvidácia poistných udalostí atď.)

VÝHODY MobilEye

  • Predchádza dopravnej nehode
  • Zlepšuje návyky vodiča
  • Zlepšuje bezpečnosť riadenia vozidla
  • Zachraňuje životy a predchádza zraneniam
  • Znižuje cenu spojenú s likvidáciou nehody
  • Poskytuje nástroj pre vyhodnocovanie a tréning vodičov, pomáha vodičom rozvíjať zmysel pre polohu vozidla v jazdnom pruhu s ohľadom na ostatné vozidlá a chodcov