24-hodinový dispečing

Mechanické zabezpečenie vozidiel

Mechanický spôsob zabezpečenia zabráni krádeži vozidla
po vlastnej osi, jeho odtiahnutie / naloženie však
pri tejto forme zabezpečenia neznemožní.
najlepšie zabezpečenie auta

Princíp zabezpečenia spočíva v mechanickom zablokovaní mechanizmu radenia vo vozidle pomocou masívneho mechanického zámku. Manuálne radenie je blokované v polohe "REVERZ" - spiatočka a u automatického radenia v polohe "PARKING" - parkovanie. Odomknutie a zamknutie sa vykonáva elektronicky alebo mechanicky.

Pri mechanickom spôsobe uzamykania sa uvedie radiaca páka do predpísanej polohy a zatlačením vložky zámku príde k uzamknutiu danej polohy radiacej páky – zaistené. Pri odomknutí zámky, tŕň vložky zámku vyskočí a uvoľní zafixovanú polohu.

Doba montáže: 1,5 hodiny
cena: od 260,- eur bez DPH


Elektronický spôsob

Uzamyká riadiacu páku úplne automaticky. Nemá žiadne vnútorné prvky, ktoré by zasahovali do interiéru vozidla. Ovláda sa iba pri odblokovaní riadiacej páky pomocou bezkontaktného čipu. Riadiaca jednotka dáva pokyn k zablokovaniu riadiacej páky po vytiahnutí kľúča zo zapaľovania pri zaradenom spiatočnom chode pri manuálnej prevodovke, alebo pri polohe Parking pri automatickej prevodovke.


Doba montáže: 2,5 hodiny
cena od 590,- eur bez DPH

Mechanický spôsob zabezpečenia zabráni krádeži vozidla po vlastnej osi, jeho odtiahnutie / naloženie však pri tejto forme zabezpečenia neznemožní.