24-hodinový dispečing

Imobilizér - blokovanie chodu motora automobilu

Imobilizér

Jedným z prvých zabezpečovacích doplnkov do vozidiel bol Imobilizér - zariadenie na blokovanie chodu motora. Jeho úlohou je rozpojiť tie elektronické okruhy vo vozidle, ktoré zabezpečujú naštartovanie vozidla. Počet okruhov, ktoré sa dajú blokovať takýmto spôsobom závisí od daného typu imobilizéru.

Podľa technológie prevedenie je možné ich rozdeliť na kontaktnébezkontaktné.

Kontaktné Imobilizéry

Ich aktivácia prípadná deaktivácia je podmienená priložením kódovaného prívesku do kontaktnej čítačky. Fyzickým spojením kľúčenky s čítačkou dôjde k porovnaniu kódu a po jeho potvrdení, k možnosti naštartovať motor. Samotná čítacia hlavica vo vozidle má v sebe indikačnú LED diódu, ktorá hovorí o stave v akom sa nachádza imobilizér.( Ak bliká červená LED kontrolka, Imobilizér je v strážiacom stave. Do strážiaceho stavu sa imobilizér uvedie automaticky do 60 sekúnd po vypnutí kľúča zapaľovania.

Typy Imobilizérov: Jablotron / META

Bezkontaktné Imobilizéry

Tak ako už samotný názov hovorí k zablokovaniu chodu motora ako aj nastavenie imobilizéru do strážiaceho stavu sa deje automaticky. Prítomnosť bezkontaktného prívesku v interiéry vozidla umožní naštartovanie vozidla. Po vypnutí kľúča v zapaľovaní a vzdialení sa od vozidla na vzdialenosť väčšiu ako 5m dôjde k zablokovaniu chodu motra – vozidlo bez prítomnosti bezkontaktnej kľúčenky nie je možné naštartovať.
Tak ako u kontaktných imobilizéroch je možné využiť indikačnú LED kontrolku na zistenie strážiaceho stavu imobilizéru.

Typy Imobilizérov: Jablotron /META
Doba montáže: 2 hodiny
Cena od: 150,- eur Bez DPH

Skrytý vypínač

Ide o špecifický doplnok v oblasti Imobilizérov, nakoľko blokuje chod motora manuálnym prepnutím prepínača, ukrytého v útrobách interiéru vozidla. O jeho prítomnosti vie len majiteľ vozidla. Nemá žiadnu indikačnú LED kontrolku takže jediná možnosť ako zistiť , že je vo vozidle pokúsiť sa naštartovať.

Doba montáže: 1 hodina
Cena: od 35,- eur bez DPH