24-hodinový dispečing

Kľúčový systém KEMAS

Každá spoločnosť a inštitúcia čelí problémom so správou
a zabezpečením majetku. Zdroje je nutné neustále chrániť.
Kľúč KEMAS

Každá spoločnosť a inštitúcia čelí problémom so správou a zabezpečením majetku. Zdroje je nutné neustále chrániť.

Je Vaším záujmom zavádzať vhodné opatrenia, ktoré zaručia bezpečný pohyb prostriedkov. Vy zodpovedáte za zamädzenie strát, podvodov a znehodnotenia.

Naším záujmom je byť k dispozícii s našimi skúsenosťami a znalosťami. Poznáme potreby a požiadavky klientov. Tieto znalosti umožnili spoločnosti KEMAS zostaviť obsiahlu ponuku služieb v oblasti zabezpečovacích technológií s cieľom implementovať najlepšiu možnú ochranu a efektívnosť materiálnych zdrojov.

Základom našich riešení sú inteligentné depozitné a riadiace systémy KEMAS.

mechanické súčasti pre ochranu objektov
softwarové súčasti pre správu dát
identifikačné technológie pre jednoznačnú identifikáciu objektov a pre správu oprávnenia rôznych skupín
elektornické súčasti pre riadenie systému

Depozitné schránky

Depozitné boxy KEMAS umožňujú organizovanú ochranu materiálnych zdrojov, chránia pred neoprávnenou manipuláciou a podvodom. Ponúkame rôzne typy a veľkosti boxov.

Jednoznačná identifikácia

Základom správy oprávnenia v systémoch KEMAS je jednoznačná identifikácia užívatela. Výrobca tu využíva svojich rozsiahlych odborných znalostí v oblasti všetkých identifikačných systémoch a technologií dostupných na trhu. Preto je možné do zariadenia KEMAS bez problémov integrovat preukazy zamestnancov, kódy PIN alebo biometrické technológie, které už sú v spoločnosti klienta používané. Prri zkombinování viacerích spôsobov identifikácie sa dá rovnako implementovať princíp štyroch očí.


Využitie KEMASu

Väznice, policajné a ozbrojené zložky

Zabezpečenie má najvyššiu prioritu vo väzniciach a rovnako v policajných a ozbrojených zložkách. S riešením od spoločnosti KEMAS majú prístup do konkrétnych oblastí iba oprávnené osoby. Prostredníctvom depozitných systémov KEMAS vedia kľúče jednoducho uchovávať v bezpečí, spravovať a monitorovať (napr. pomocou technológie RFID).

So špeciálným depozitným systémom určeným pre väznice ponúka výrobca riešenie 
na objednávku konkrétne navrhnuté pre manipuláciu s kľúčom od väzenských ciel a s osobnými systémami tiesňovej signalizácie.
Modulárne systémy KEMAS rovnako umožňujú bezpečné ukladanie, uvoľňovanie
 a vracanie objektov, ako sú zbrane a strelivo a taktiež úschovu osobných predmetov v celách predbežného zadržania.

Veľké spoločnosti

Pri spoločnosti vo veľkom meradle musí byť splnená značná rada požiadaviek v oblasti zabezpečenia, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o zaistenie prístupu rôzných skupín osôb do citlivých oblastí, ako je výskum a vývoj, alebo k cennostiam spoločnosti, ako sú kľúče od kancelárií a vozidel či pracovné vybavenie.

Vzhľadom k protokolovanej históríi užívateľov sa zvyšuje informovanosť o manipulácii s cennosťami spoločnosti a súčasne sa znižujú straty. Napríklad riešenie e-Reception spravuje registráciu a príjem hostí, informácie o pravidlách správania v priestoroch a priradovanie individuálne definovaných prekazov návštevníkov. Naviac je možné vytvárať jednodenné náhradné prekazy pre zamestnancov bez zvýšenia pracovnej zátaže ostrahy.

Chemický a farmaceutický priemysel

Technológie KEMAS sú použité v bezpečnostných riadiacích centrách a dalších výrobných oblastiach, v chemickom a farmaceutickom priemysle. V tomto prípade je ich cieľom zaistiť najvyššie možné zabezpečenie osôb, ktoré tu pracujú. Produkty KEMAS je možné preto nájsť v oblasti riadeného prístupu do objektu, prístupu ku kľúčom od laboratórií a pracovní, k dokumentácii o výskume a vývoji a rovnako k pracovnému vybaveniu a nástrojom pre meranie a testovanie.

Úplna integrácia systémovej technológie KEMAS do špecifických provozných postupov v spojení s rozhraním do komunikácie so všetkými súvisiacimi perifernymi systémamy je veľmi dôležitá, pretože iba integrácia umožňuje zistiť a okamžite implementovať potrebné bezpečnostné opatrenia.

Energetika a spracovanie odpadu

Elektrárne a spoločnosti zaoberajúce sa spracovávaním odpadu ako sú jadrové elektrárne a komunálne služby, majú z hľadiska zabezpečenia tie najvyššie nároky. Riešenie spoločnosti KEMAS umožňuje, aby prístup do konkrétnych bezpečnostných zón mali iba oprávnené osoby s dopredu definovanými spôsobmi prístupu. Modulárne systémy spoločnosti KEMAS môžu zaistiť odovzdávanie a správu týchto kľúčov a ďalších zariadení, ako sú vysielače, meracie a skušobné technológie, a rovnako aj bezpečné uschovanie osobných predmetov. Naviac je dosiahnutý vysoký štandard zabezpečenia pre personál a externých poskytovateľov služieb.

Preprava a logistika

Riešenie KEMAS je možné použiť taktiež na letiskách, staniciach a v skladoch. Pracovné postupy pre interných a externých zamestnancov musia byť vždy zaistené podľa prísnych bezpečnostných predpisov. Riešenie spoločnosti KEMAS ponúka správu prístupu ku dôležitým kľúčom a rovnako k rozmiestneniu a odovzdávaniu operačných plánov, pracovného vybavenia, nástrojov a skúšobného vybavenia a rovnako k vozidlám a příslušenstvom vozového parku.

Vzhľadom k presnému sledovaniu môže byť zaistená ich dostupnosť na základe potrieb a použitia z hľadiska ekonomickej efektivity sa môže zlepšiť bez toho aby boli zanedbané bezpečnostné nároky. Našimi klientami sú zahraničné letiská, železničné stanice a špedičné spoločnosti.

Financie

Účinná správa kľúčov v bankovníctve a poisťovníctve je predpokladom pre zníženie strát a krádeží kľúčov a rovnako pre obmedzenie prevádzkových a administratívnych nákladov. Systémy KEMAS pre správu kľúčov poskytujú každému internému a externému zamestnancovi individuálne a stále protokolované oprávnenie prístupu do rôzných bezpečnostných zón. To zahrňuje kartotéky, oblasti, kde se pracuje s hotovosťou, datové centrá, trezory alebo serverovne.

Pobočková koncepcia systému KEMAS ponúka unikátne riešenie obzvlášt pre začlenenie externých dodávateľov služieb do celoštátnej správy prostriedkov v pobočkách. Výrobca rovnako implementuje správu manipulácie s dokumentami klientov, ako sú zmluvy a certifikáty, prostredníctvom sledovania dokumentov na báze technológie RFID.

Zdravotníctvo

Zaistenie bezpečnosti v sektore zdravotníctva predstavuje nesmiernú zodpovednosť vzhľadom k ohromnému a stále se meniacemu množstvu ľudí. Nutnosť spravovať a monitorovať citlivé objekty je neustála. Bezpečné uchovávanie osobných predmetov pacientov, zaisťovanie správ a ekonomické manipulácie s liekmi, čistiacími materiálmi, produkty lekárskej starostlivosti a spotrebným a lekárskym vybavením, moderná správa kľúčov pre flexibilné riadenie prístupu a oprávnenie – všetky tieto problémy potrebujú nájsť riešenia, aby bola zaistená bezpečná a efektívna starostlivosť o pacientov.

Prínos modulárnej štruktúry systému KEMAS sa v tejto oblasti môžu plne prejaviť. Manipulácia s nejrozličnejšou škálou objektov je centrálne kompatibilná s jednou a tou istou platformou. V kombinácii s vysoko kvalitnou a individuálnou starostlivosťou o zákazníkov je dôvodom k tomu, prečo veľké množstvo nemocníc, kliník a dalších inštitúcií spolieha na produkty KEMAS.