24-hodinový dispečing

Fyzická ochrana osôb

Fyzickú ochranu osôb môže využiť ktokoľvek, kto sa cíti
v ohrození alebo potrebuje využiť takúto službu
v rámci zvýšenia vlastnej bezpečnosti.

Situácie kedy využiť ochranu osôb

Fyzickú ochranu môže využiť v prípade ak sa cíti, že môže byť ohrozené jeho zdravie či život, pri prevoze veľkej finančnej hotovosti alebo pri vlastnej obave za iných okolností. Taktiež ak sa bojí o svoje dieťa (vozit do skoly a pod.) Pri strážení budovy, obchodu, pozemku, vozidiel a pod.

Strážnik SBS

Hlavný cieľ fyzickej ostrahy

Hlavným cieľom činnosti fyzickej ostrahy je ochrana životov a zdravia osôb našich zákazníkov a minimalizácia rizika vzniku škody na ich majetku.

Fyzická ostraha (FO) v kombinácii s elektronickými bezpečnostnými technológiami vytvára nákladovo efektívne komplexnú ochranu a zabezpečenie proti krádežiam, vandalizmu, poškodzovania majetku a poškodzovanie zdravia osôb.

Jednotlivé riešenia pre Vás zaistíme individuálne profesionálnym prístupom a analýzou Vašich požiadaviek. Na mieru Vám vypracujeme bezpečnostný projekt s analýzou rizík a ponúkneme varianty jeho vykonania.

Fyzická ochrana zahŕňa

1
strážnu službu
4
zabezpečenie zásahovej služby
2
recepčnú službu
5
bezpečnostný projekt na kľúč
3
ochranu osôb (bodyguarding)

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o ďalšie informácie, dohodnutie
stretnutia či zadania objednávky kontaktujte
naše obchodné oddelenie.

Po - Pi (730 -1600)
+421 444 520 20
(+421 903 203 169)

V rámci týchto služieb vnútornej a vonkajšej
bezpečnosti je súčasťou práce FO

  • zabezpečenie pokoja a poriadku v strážených objektoch a areáloch
  • recepčné a informačné služby
  • pravidelné obchôdzky
  • zabezpečenie protipožiarnej ochrany a obsluha elektronických a bezpečovacích a kamerových systémov
  • kontrola vjazdov a výjazdov vozidiel vrátane posádok a materiálov
  • zabezpečenia dopravno-prevádzkových poriadkov
  • kontrola vstupu osôb a zamestnancov
  • vedenie evidencie o priebehu služby
  • ochrana osôb
  • sprievod a fyzická ostraha pri prevoze finančných hotovostí
267
Naše služby využíva viac ako 240 subjektov