24-hodinový dispečing

Zabezpečenie verejného priestranstva

Používame kamerový systém, pohybové a magnetické čidlá.

Zabezpečenie verejného priestranstva si objednávajú obce a mestské zastupiteľstvá. Na zabezpečenie verejného priestranstva používame dve technológie.

Prvou najpoužívanejšou je kamerový systém, ktorý zachytáva reálne dianie na verejných priestranstvách. Monitoring verejného priestranstva je nepochybne jeden z najlepších prostriedkom na odstránenie kriminality, vandalizmu a riešenie trestných činov. Kamerové systémy sú umiestnené väčšinou na verejnom osvetlení alebo budovách. Prinášajú dokonalý obraz aj v nočných hodinách. Sú napojené na obecné alebo mestské polície a tým zaručujú minimálnu dobu na zamedzenie páchaniu priestupkov. Ak obec nedisponuje obecnou políciou SECAR, zabezpečí prenos na pult centralizovanej ochrany a sám spracúva možné riziká.

Druhým zabezpečovacím zariadením inštalovaným do verejných priestranstiev sú pohybové alebo magnetické čidlá. Využitie nájdu v parkoch alebo iných priestranstvách ktorý má otváracie hodiny a je oplotený. Po zatvorení sa aktivuje čidlo odolné voči zvieratám a magnety na dverách a tým sa vie zamedziť prístup nepovolaných osôb do takéhoto areálu a zabráneniu vandalizmu prípadne proti páchaniu kriminality. 

Výhody zabezpečenia verejného priestoru

zníženie kriminality
zväčšenie ostrahy
zamädzenie páchania priestupkov
objasnenie priestupkov a trestných činov
bezpečie pre deti (pred školou)
boj s drogovou trestnou činnosťou
zefektívnenie mestskej polície
informácie o dopravných nehodách a premávke

Zabezpečovacie systémy do objektov

EZS – pod touto skratkou sa skrýva Elektronický Zabezpečovací Systém – technické zariadenie, ktoré slúži na monitorovanie a zabezpečenie priestoru.

EZS môže byť použitý na zabezpečenie budov, vonkajších priestorov, mobilných zariadení (napríklad kontajnerov, mobilných buniek alebo dočasných stavieb) atď. EZS taktiež zabezpečuje bezpečnosť osôb ako v budovách tak aj vo voľnom priestranstve.

Základom každého EZS je ústredňa, ku ktorej sú ďalej pripojené jednotlivé bezpečnostné, informačné, prípadne regulačné prvky. Zariadenie je zostavené ako autonómny prvok s vlastným zdrojom napájania pre prípad výpadku elektrickej energie. Táto funkcia je dôležitá pre zachovanie funkčnosti zariadenia za všetkých okolností.

Systém EZS obsahuje snímacie detektory, ktoré sú rozmiestnené v monitorovanom priestore. Základnými detektormi pre zabezpečenie bezpečnosti sú pohybové detektory, mechanické detektory na okná, dvere, detektory pre detekciu požiaru. EZS je možné rozšíriť o detektory zabezpečujúce prevádzku priestoru - teplotné detektory, plynové detektory, záplavové detektory a detektory zabezpečujúce bezpečie osôb – núdzové zdravotné tlačítka, núdzové tlačítka v prípade prepadnutia.

Do systému EZS je možné priradiť aj ovládacie a monitorovacie prvky, ktoré zabezpečujú pohodlnosť samotného využívania EZS. Umožňuje ovládať technológie akými sú kúrenie, klimatizácia, zavlažovanie, vetranie, kamerové systémy. Tieto technológie je možné ovládať nielen priamo z objektu, ale aj zo vzdialenejších miest. Napríklad nie je problém zabezpečiť zapnutie/vypnutie kúrenia alebo sa len tak „ pozrieť “ cez kamerový systém čo sa v danej chvíli v objekte deje.

Ďalšou možnosťou využitia EZS je prehľad a evidencia o tom čo sa v monitorovanom priestore deje, ale aj o tom čo sa v ňom udialo. Výhodou je možnosť zistenia stavu objektu, napríklad pri Vašom návrate z dovolenky. Je možné napríklad zistiť či sused naozaj polieval kvety, kedy sa vo Vašom objekte pohyboval a ako dlho. Dnes Vám môže systém EZS ponúknuť prehľad o spotrebe elektrickej energie, tepla, spotrebe vody a dokonca Vás môže informovať aj o prekročení Vami zadaného limitu.

V súčasnej dobe je na trhu široká ponuka EZS, ktorých kvalita, funkčnosť a cena sa pohybuje v rozmedzí od sto až po niekoľko tisíc eur. Preto je vhodné sa poradiť s odborníkmi rovnako ako keď si kupujete počítač alebo auto.

Naša spoločnosť preto ponúka poradenstvo zdarma a radi Vám Váš systém EZS navrhneme k Vašej plnej spokojnosti.
Pozrite si našu ponuku EZS.