24-hodinový dispečing

Ochrana vonkajších priestorov - FORTEZA

Perimetrická ochrana slúži na zabezpečenie a ochranu pozemkov, plotov, múrov, priestorov a objektov. Bežne sa využíva na ochranu priemyselných areálov, fotovoltaických a iných elektrární, či objektov špeciálneho určenia, akými sú vojenské základne, alebo letiská. Uplatnenie však nájde aj pri zabezpečení športovísk, dvorov/záhrad rodinných domov a súkromných objektov.

ochrana_pozemku

Systém vyvolá poplach, ak sa narušiteľ pokúsi

preliezť cez plot
prestrihnúť oplotenie
nadvihnúť pletivo alebo konštrukciu plota
vstúpiť do stráženého priestoru

Vlastnosti

vysoká odolnosť proti planým poplachom
ochrana proti elektromagnetickému a rádiovému rušeniu
rovnaká citlivosť po celej dĺžke stráženej zóny

Perimetrická ochrana od spoločnosti Forteza je k dispozícii v niekoľkých prevedeniach v závislosti od použitej technológie a rozsahu chránených zón. V ponuke je mikrovlnná ochrana v pásme 9,4 GHz a 24 GHz, monostatická mikrovlnná ochrana, ochrana maskovaná v lampách vonkajšieho osvetlenia a tzv. plotová ochrana.