24-hodinový dispečing

Zabezpečenie proti krádeži firiem a kancelárií

Zabezpečíme vašu kancelárie, garáže, obchodné
prevádzky, nebezpečné objekty, bankové priestory...

Zabezpečenie kancelárií

Zabezpečenie kancelárskych priestorov je podobné ako zabezpečenie bytov. Kladieme tu však dôraz na vytváranie určitých zón, kde majú zamestnanci prístup. Prakticky jednou ústredňou vieme urobiť zónu v sólo kanceláriách a tým personalizovať vstup do konkrétnej kancelárie. Taktiež máte prehľad, kedy ktorá kancelária bola odkódovaná.

Technické špecifikácie

pružné prispôsobenie sa objektu a požiadavkám (tá istá ústredňa môže chrániť malý rodinný dom alebo aj veľkú firmu...)
až 120 zbernicových alebo bezdrôtových periférií (klávesnice, detektory, sirény...)
až 300 užívateľských kódov
až 15 sekcií
až 32 programovateľných výstupov
20 vzájomne nezávislých kalendárov
SMS reporty zo systému až 30 užívateľom
15 užívateľov má možnosť využívať okrem SMS i hlasové reporty
5 nastaviteľných PCO
5 voliteľných protokolov pre PCO

Ak máte záujem o zabezpečenie kancelárskych priestorov náš technik Vám vypracuje cenovú ponuku a zabezpečenie na mieru. Poskytneme Vám rôzne finančné a optimalizačné riešenia pre Vašu spoločnosť.

Zabezpečenie garáží

Zabezpečenie garážových priestorov spoločnosti (vstup a ochrana vozidiel pred odcudzením). Krádeže v garážových priestoroch budov je už dávny fenomén. Zlodeji využívajú nepozorovaného priestoru a páchajú v takýchto priestoroch krádeže vozidiel, prípadne vykrádanie vozidiel. Zabezpečením garáže efektívne zamedzíte takýmto činom na Vašich prípadne služobných vozidlách.

Zabezpečenie obchodnej prevádzky

Zabezpečenie obchodnej prevádzky ako lekáreň, záložna, obchod, herňa, bar a pod. Jednak prevádzka je zabezpečená mimo otváracích hodín a pri každom nedovolenom vniknutí príde poplach na pult centralizovanej ochrany a bude vyslaná zásahová jednotka. Ale aj počas otváracích hodín pri prípadnom incidente (prepad, krádež) po zatlačení tiesňového panik tlačidla je na miesto ihneď vyslaná zásahová jednotka.

Zabezpečenie nebezpečných objektov

Zabezpečenie nebezpečných objektov ako čerpacie stanice, elektrárne, objekty vodárenskej služby, letiská, chemické fabriky a pod. kde hrozí najväčšie nebezpečenstvo zamestnancov a ľudí v blízkosti. Na zabezpečenie takýchto objektov poskytujeme popredné značky v oblasti zabezpečenia KABA alebo KEMAS a taktiež k nim služby.

Poskytujeme dispečerské služby monitoringu nebezpečných objektov, strážnu službu a taktiež výjazd pri incidente.

Zabezpečenie bankových priestorov

Od roku 2012 sa venujeme zabezpečeniu a poskytovania služieb bankových priestorov a bankomatov. Bankové prevádzky si vyžadujú špeciálnu prípravu zásahovej jednotky, zásahové plány. Naši zamestnanci  pristupujú veľmi dôverne a kladú dôraz na profesionalitu. Dodržiavame presné bezpečnostné podmienky na poskytovanie služieb k týmto objektom. V súčasnosti poskytujeme ochranu viac ako 100 pobočkám a viac ako 100 bankomatov. Zúčastňujeme sa na dotáciách bankomatov a samostatnom dotovaní bankomatov. Pre pobočky poskytujeme službu prevozu finančnej hotovosti do miesta určenia.

Stráženie prevádzok

Stráženie prevádzok vykonávame zamestnancami strážnej služby počas otváracích hodín obchodu, prípadne aj po uzatvorenia obchodu. Zamestnanci dohliadajú na bezpečnosť predavačov a asistentov a taktiež chránia majetok predajne pred krádežami. Zamestnanec je oblečený vo firemnej rovnošate, ktorá si vyžaduje bontón (košela, slušné nohavice). Stacionárna strážna služba je vykonávaná formou nepretržitej prítomnosti bezpečnostných pracovníkov na objekte, jeho obhliadavaním a kontrolou. V prípade potreby môže byť ochrana objektov posilnená aj strážnymi psami. V oblasti fyzických služieb poskytujeme tak preventívnu ochranu proti vzniku škôd, ako aj represívnu ochranu zameranú na elimináciu následkov už vzniknutej škodovej udalosti.