24-hodinový dispečing

Kamerový dohľad CCTV

Pre zaistenie bezpečnosti objektu a možnosť okamžitého
nahliadnutia do objektu je systém CCTV
nenahraditeľnou voľbou pri výbere ochrany objektov.

Kamerový systém monitoringu prostredníctvom CCTV dokáže 24 hodín denne zabezpečovať prehľad o tom, čo sa v objekte deje. Je to neoceniteľný pomocník ako pre zaistenie bezpečnosti objektu, tak pre jeho samotný prevádzkový chod. Pomocou kamerového systému je možné predchádzať krízovým situáciám, a ak už krízová situácia nastane, je detailne zaznamenaná pre ďalšie vyšetrovanie.

Dnes už nie je problém spojenia kamerového systému s prenosom. Oprávnené osoby tak majú možnosť zistiť aktuálny stav v objekte odkiaľkoľvek, kde je pripojenie k internetu.

Spojením bezpečnostných systémov EZS, CCTV, prenosových technológií a zabezpečenie operátorom PCO je teda možná dôsledná a efektívna technická ostraha objektu.

Pre zaistenie bezpečnosti objektu a možnosť okamžitého nahliadnutia do objektu je systém CCTV nenahraditeľnou voľbou pri výbere ochrany objektov.