24-hodinový dispečing

Monitoring a zabezpečenie majetku

Monitoring objektov

Monitoring objektov je vykonávaný na základe diaľkového prenosu signálov z elektronických zabezpečovacích systémov EZS.

Okamžite po prijatí alarmového signálu, ktorý je vyhodnotený ako poplachový, sú operátorom PCO prijaté také opatrenia, ktoré k prevereniu situácie a v okamihu potvrdenia ohrozenia majetku zabezpečí výjazd jednotiek za účelom minimalizovania škôd spôsobených vzniknutou situáciou.

Najdôležitejším prvkom v monitoringu je zaistenie bezpečnosti objektu. Ak je teda v objekte monitorovaný poplachový signál, operátor PCO o tejto skutočnosti ihneď informuje kontaktné osoby, k objektu vyšle hliadku a ďalej zabezpečuje komunikáciu s hliadkou, oprávnenou osobou, prípadne i políciou alebo s ďalšou zložkou integrovaného záchranného systému (IZS).

E-mail: objekty@secar.sk