24-hodinový dispečing

Špeciálna technika pri hlasovej analýze

Hlasová analýza, detektor odpočúvania a skrytých kamier,
ochrana pred odpočúvaním, rušička signálu, menič hlasu,
generátor bieleho šumu...

Nemesysco alebo hlasová analýza slúži na rozpoznanie zmeny hlasu pri klamstvách. Slúži ako spoľahlivý prostriedok pre účely zistenia určitých skutočností, najmä páchanie priestupkov a trestných činov. V praxi to funguje jednak ako prevencia Vašich zamestnancov/známych voči lojalite a pre Vašu bezpečnosť.

Na druhej strane pri prípadnej krádeži v spoločnosti je kolektívna vina dávno tabu. Preto Vám nemesysco spoľahlivo zodpovie, kto je vinník a kto s vinníkom spolupracoval. Je to veľmi jednoduchá a efektívna cesta ako vedieť pravdu. Špeciálnu techniku využívame nie len na našu detektívnu činnosť a pre splnenie našej úlohy ale aj presne naopak. Ak máte strach o Vaše súkromie alebo máte podozrenie či Vás niekto sleduje alebo odpočúva vieme Vám to potvrdiť alebo vyvrátiť.

Detektor odpočúvania a skrytých kamier

Pomocou detektoru vieme odhaliť skryté ploštice a kamery, ktoré narúšajú Vaše súkromie. Vieme nájsť skryté kamery s prenosom ale aj bez, ktoré si ukladajú záznam. Detekujeme presné miesto, kde sa toto narušenie nachádza a vieme ho odstrániť.

Bezbečnostné vrecko (Faradayova klietka)

Vrecko vysokou úrovňou tienenia, ktoré je založené na princípe faradayovej klietky. Efektívne dokáže odrušiť všetky signály s frekvenciami od 1 MHz do 30 GHz, a to s útlmom až 118 dB, čím prakticky znemožní akúkoľvek komunikáciu, či už na väčšie alebo kratšie vzdialenosti. K zariadeniu, alebo smerom od zariadenia umiestneného vo vrecku, tak neprenikne žiadny signál, či už je to WiFi, GPS, Bluetooth, LTE, UMTS, GSM alebo iné technológie. Ponúka aj ochranu pred oskenovaním a naklonovaním RFID technológií, ktoré sú momentálne s obľubou používané v bezkontaktných platobných kartách. Nájde využitie aj v prípade ochrany pred sledovaním polohy SIM karty či odpočúvania.

Viac príkladov využitia uvádza aj samotný výrobca, podľa ktorého môže vrecko zabrániť týmto aktivitám:

  • sledovanie polohy a obsahu MT alebo tabletu – softvérom upravené mobilné telefóny, pričom užívateľ MT nemusí mať tušenie o sledovacích aktivitách,
  • využívanie MT k odpočúvaniu – jedná sa napr. o “mŕtvy” MT, ktorý zaznamenáva zvuk a odosiela dáta cez GSM alebo WiFi sieť,
  • sledovanie obsahu upraveného notebooku, pričom jeho užívateľ nemusí mať tušenie o týchto aktivitách,
  • skenovanie RFID technológií – chráni pred naskenovaním a následnou výrobou kópií bezkontaktných (RFID), identifikačných prostriedkov akými sú napríklad karta pre vjazd do parkoviska, vstup do budovy, kancelárie, karta deaktivácie alarmu, staršie modely elektronických kľúčov k motorovým vozidlám a podobne,
  • uloženie technológií, ktoré nie je možné deaktivovať – preventívne uloženie technológií napríklad vtedy, keď po ich deaktivovaní nie je možné vybrať a oddeliť z nich zdroj napájania,
  • dočasné uloženie rôznych predmetov – uloženie rizikových predmetov a prerušenie ich možnej komunikácie s okolím. Napríklad perá, hodinky, USB kľúče alebo diaľkové ovládanie.
  • Uschovanie kľúča keyless go, ako ochrana proti odcudzeniu vozidla.


RF Detektor od 50 do 3000MHz

Detektor funguje ako pernamentná ochrana pred odpočúvaním, kamerovým systémom a podobne. Ak Vás začne niekto odpočúva prístroj detekuje vysielanie a signalizačným a vibračným spôsobom Vás upozorní.

Rušička signálu

Veľmi solídna, multifunkčná rušička signálu, ktorá vyradí z prevádzky takmer akékoľvek odpočúvacie zariadenie a je vhodná na zabezpečenie kancelárií alebo rokovacích miestností. Vzhľadom k veľkému výkonu rušičky, je tento model vybavený tiež regulovateľným výkonom pre každú anténu zvlášť.

ruší GSM 900 / 1800, CDMA, 3G a WiFi frekvencie
    efektívne ruší do vzdialenosti 10 - 40 metrov od rušičky (podľa lokálnych podmienok)
 kvalitné chladenie na non-stop prevádzku 365 dní v roku
výkon 12W

Menič hlasu pre mobilné telefóny


Generátor bieleho šumu

Generátor šumu fyzicky neodstráni odpočúvacie zariadenie ale spôsobí nerozoznanie zvukov a reči. Ponúkame generátor šumu, ktorý robí šum v miestnosti priestorovo (používa sa pri odpočúvacích zariadeniach umiestnených v miestnosti). Taktiež ponúkame generátor šumu vyvedený do stien ak sa vykonáva odpočúvanie z vedľajšej miestnosti. Generátor šumu dokonale zabráni odpočúvaniu ale neodstráni odpočúvacie zariadenia.