24-hodinový dispečing

Montáž mechanického zabezpečenia vozidiel

Mechanické zabezpečenie vozidiel je klasickým spôsobom eliminácie rizika ich odcudzenia, v tomto prípade po ich vlastnej osi. Mechanickým zabezpečením sa rozumie uzamknutie systému radenia, vďaka čomu sa takto zabezpečené auto nedokáže pohnúť z miesta, len po odomknutí zámku nachádzajúceho sa pri riadiacej páke. Síce je táto forma zabezpečenia staršia, stále vykazuje svoju efektívnosť. Jej montáž do vozidiel zabezpečuje aj spoločnosť Secar, a to ako pre autá s manuálnou alebo automatickou prevodovkou. Ak si aj Vy chcete nainštalovať mechanické zabezpečenie do svojho vozidla v Bratislave, navštívte nás na Hattalovej ulici v Bratislave alebo nás kontaktujte.

Secar Bratislava

BRATISLAVA
Hattalová 12/a
831 03 Bratislava

ukázať na mape
Telefón:
02/44 452 020
02/44 453 680
0903 203 169
Mobil:
0903 557 050

24-hodinový dispečing

Telefón:
02/44 452 028
Telefón:
02/44 453 682
Mobil:
0903 557 050
Telefón:
0905 263 923


Bratislava
Hattalová 12/a
831 03 Bratislava
Montážno-servisné stredisko
Telefón:
02/44 452 020
02/44 453 680
02/44 453 681
Mobil:
0903 203 169
745 - 1600
Nitra
Mostná 13
Nitra


Prevádzková doba:
Telefón:
037/7 721 371
Mobil:
0903 410 753
Po - Pia: od 745 do 1600
Poprad
Teplická 4
Poprad


Prevádzková doba:
Telefón:
052/7 767 015
Mobil:
0905513103
Po - Pia: od 745 do 1600
Košice
Alejová 5
Košice


Prevádzková doba:
Telefón:
055/6 444 451
Mobil:
0903 631 102
Po - Pia: od 745 do 1600
Zvolen
Balkán 49
Zvolen


Prevádzková doba:
Telefón:
045/5 323 865
Mobil:
0918 382 355
Po - Pia: od 900 do 1630