24-hodinový dispečing

Chcete niekoho sledovať? Je to na Slovensku vôbec legálne?

5. jún 2019|Ing. Peter Sirotňák

S touto myšlienkou sa môžeme stretnúť veľakrát. Či už ide o neveru partnerov, dokazovanie krádeže vo firme či dokazovanie v rozvodovom konaní. Sledovanej osobe by sa to však určite nepáčilo. Viete, čo vám za to vlastne hrozí?

detektivna sluzba

Podľa § 360a Trestného zákona sa vymedzuje trestný čin nebezpečného prenasledovania, kam patrí aj prípad, kedy by ste chceli niekoho sledovať – čo i len s dobrým úmyslom. Preto to na Slovensku súkromným osobám vôbec nie je umožnené. Aj napriek tomu je to však možné, a to cez spoločnosť, ktorá je držiteľom detektívnej licencie.

 

Ako to funguje?

Ak si prajete niekoho sledovať, musíte mať nejakú konkrétnu vec, ktorú chcete zistiť alebo ktorú si chcete potvrdiť. Napríklad: stretáva sa s niekým dotyčná osoba? Má s niekým pomer? Odcudzila hodnotnú vec a teraz ju predáva na čiernom trhu? Ak máte takúto jasnú otázku, vtedy môžete rozmýšľať o využívaní detektívnej služby. Tá môže byť rôznorodá a jej využitie záleží na konkrétnom prípade. 

Niekedy ide o zisťovanie informácií, ktoré sú dostupné na rôznych miestach. Vtedy detektívna spoločnosť zistí všetky potrebné náležitosti a zhrnie ich do jedného uceleného celku. 

Inokedy si situácia vyžaduje prácu v teréne a fyzické monitorovanie ľudí alebo miest. Vtedy je zapojené väčšie množstvo vyškolených osôb a vozidiel, ktoré vedia vykonať ako jednodňovú monitorovaciu akciu, tak aj dlhodobú a kontinuálnu, až pokiaľ sa nepreukáže výsledok.
Špecifická situácia nastáva, ak sa skutok už stal a je ťažké ho spätne dokázať. Vtedy už sledovanie a zisťovanie informácií nebude stačiť. Je tu ale možnosť využiť detektor lži na základe zvukovej analýzy. Táto analýza môže byť vykonaná pomocou mystery telefonátu, pri ktorom testovaná osoba o tejto veci nevie a je skúmaná na základe osobného pohovoru či telefonického rozhovoru. 

Obľúbenejšou metódou je využitie detektoru, kde osoba vie, o akú situáciu ide a sú jej zámerne kladené otázky týkajúce sa prípadnej lúpeže alebo akéhokoľvek iného skutku. Na základe týchto výstupov vieme presne stanoviť riziko odpovedí, a teda aj ich hodnovernosť. 
Kladieme vysoký dôraz na diskrétnosť a delikátnosť tejto služby, preto vám nemôžeme poskytnúť žiadnu prípadovú štúdiu a nemôžeme sa podeliť o reálne skúsenosti z praxe.
Cena detektívnych služieb sa nedá jednoducho naceniť a výsledná suma záleží od náročnosti prípadu, počtu zapojených osôb a podobne. Našim zákazníkom sa však snažíme splniť všetky požiadavky a dokázať či vyvrátiť ich domnienky.  

Potrebujete využiť detektívnu službu? Ozvite sa nám s vaším problémom a spoločne nájdeme jeho riešenie.