24-hodinový dispečing

Alkohol za volantom v zahraničí. Kde si môžete dať pohárik?

17. jún 2017|Ing. Peter Sirotňák

Viete, ako je to s alkoholom v zahraničí? Ak sa chystáte na letnú dovolenku autom, určite si nájdite svoju destináciu. V zahraničí to býva častokrát benevolentnejšie, ale dajte si pozor, pri porušení povolených limitov vám hrozia obrovské pokuty či väzba.

alkohol za volantom

BELGICKO: Povolená hranica alkoholu v krvi je 0,5 ‰. Polícia môže vykonať test na alkohol u každého účastníka dopravnej nehody. Ak je test pozitívny, vodič ma zakázané šoférovať na 3 hodiny a na túto dobu mu je zadržaný aj vodičský preukaz.

BOSNA A HERCEGOVINA: Maximálna povolená hranica alkoholu je 0,3 ‰ v krvi.

BULHARSKO: Maximálna povolená hranica alkoholu je 0,5 ‰. Ak vodič nafúka môže byť požiadaný, aby sa podrobil krvnej skúške.

ČIERNA HORA: 0,5 promile je povolená pre všetkých vodičov okrem profesionálnych vodičov (napr. kamionistov).

ČESKÁ REPUBLIKA: Je zakázaný akýkoľvek alkohol za volantom, na bicykli a koni. 

DÁNSKO: Maximálne povolené množstvo alkoholu v krvi je 0,5 promile  Ak nafúkate viac ako 0,8 promile bude vám dočasne zadržaný vodičský preukaz a dostanete pokutu v hodnote štvrťročného platu, minimálne 1000 DKK.

ESTÓNSKO: Nie je povolená žiadna prítomnosť alkoholu v krvi. Polícia často vykonáva dychové skúšky a dáva veľké pokuty.

FÍNSKO: Maximálna povolená hladina alkoholu v krvi je 0,5 promile  Polícia vykonáva námatkovo dychové, ale aj krvné skúšky.

FRANCÚZSKO: Maximálne množstvo alkoholu v krvi je 0,5 promile  okrem vodičov autobusov, ktorí sa musia zmestiť do hranice 0,2 promile (cca deci vína).

GRÉCKO: Osoby pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok majú zakázané riadiť motorové vozidlo.Hladina alkoholu v krvi nad 0,5 promile je považovaná za trestný čin a je ukladaná pokuta. U vodičov vlastniacich vodičské orpávnenie kratšie ako dva roky, profesionálnych vodičov a motocyklistov je limit 0,2 promile.  Na základe dychovej skúšky môže polícia odobrať vodičské oprávnenie alebo aj vziať vodiča do väzby. Množstvo alkoholu od 0,5- 0,8 promile je pokutované výškou 78 €, do 1,1 promile 156 € a odobratie vodičského preukazu na 3 mesiace. Pri vyššom množstve alkoholu sa výška pokuty šplhá do výšky 624,5 €, taktziež hrozí odobratie vodičského preukazu na 6 mesiacov, či 2 mesiace vo väzbe.

HOLANDSKO: Pri nových vodičoch je na prvých 5 rokov limit 0,2 promile a neskôr je limit 0,5 promile. Jazda pod vplyvom alkoholu: 0,5 až 0,8 promile - 230 €; 0,8 až 1,0 promile - 320 €, 1,0 - 1,3 promile - 410 €, nad 1,3 promile hrozí väzba a pokuta podľa rozhodnutia súdu.

CHORVÁTSKO: Povolená hranica alkoholu v krvi je 0,5 promile. Pri vodičoch vozidel nad 3,5 t, profesionálnych vodičov a vodičov do 24 rokov je limit 0,0 promile. 

ÍRSKO: Osoba riadiaca alebo pokúšajúca sa riadiť s obsahom alkoholu v krvi vyšším ako 0,8 promile je potrestaná veľmi prísne. Pokuta môže byť vo výške 1 397 €, alebo 6 mesiacov väzenia a odobranie vodičského preukazu na 24 mesiacov.

ISLAND: Maximálne povolené množstvo alkoholu v krvi je 0,5 promile  Pri prekročení limitu môžete o vodičský preukaz prísť už nadobro do konca života.

LITVA: Povolený alkohol v krvi do 0,4 promile.

LOTYŠSKO: Povolené množstvo alkoholu v krvi nesmie prekročiť 0,5 promile, v opačnom prípade môžete byť uväznený.

LUXEMBURSKO: Maximálne povolené množstvo alkoholu v krvi je 0,5 promile, pri vodičoch v pracovnom výkone maximálne 0,2 promile. 

MACEDÓNSKO: Je povolené množstvo 0,5 promile  ktoré sa vzťahuje iba na neprofesinálnych vodičov. Profesionálny vodič nesmie nafúkať ani v svojom civilnom vozidle.

MAĎARSKO: V Maďarsku platí absolutny zákaz alkoholu za volantom. Ak nafúkate do 0,8 ‰ budete platiť pokutu. Ak nafúkate viac bude proti vám vedený súdny spor všeobecného ohrozenia.

NEMECKO: Povolený obsah alkoholu v krvi je 0,5 promile  Pri vodičoch do 21 rokov platí zákaz alkoholu za volantom. To isté platí aj pri starších vodičoch, ak majú vodičské oprávnenie menej ako dva roky.

NÓRSKO: Maximálna dovolená hladina alkoholu v krvi je 0,2 promile.

POĽSKO: Každý vodič, ktorý ma v krvi viac ako 0,2 promile  je považovaný za nespôsobilého riadiť motorové vozidlo. Už pri prekročení tohoto limitu sú prísne pokuty, odobratie vodičského preukazu a súdne pojednávanie v rýchlom konaní.

PORTUGALSKO: Vodiči s obsahom alkoholu vyšším než 0,5 promile sú potrestaní pokutou, alebo odobratím vodičského preukazu. Do tohoto limitu môžete bezproblémov jazdiť.

RAKÚSKO: Môžete tu jazdiť s alkoholom v krvi do hranice 0,5 promile. Na vodiča, ktorý odmietne dychovú skúšku, sa hľadí ako keby mal v krvi 1,6 promile a viac. Alkohol 0,5 až 0,8 promile - pokuta 218 - 3 633 €, odobratie vodičského preukazu na 3 týždne; 0,8 až 1,19 promile -pokuta 581 - 3 633 €, odobratie vodičského preukazu na 4 týždne min.1,6 promile a viac - pokuta 1 162 - 5 813 €, odobratie vodičského preukazu na 4 mesiace.

RUMUNSKO: Je zakázané riadiť motorové vozidlo s akýmkoľvek nameraným alkoholom.

RUSKO: Nie je povolená akákoľvek hranica alkoholo v krvi.

SLOVINSKO: Maximálna povolená hladina alkoholu v krvi je pre vodičov osobných automobilov a vodičov motocyklov 0,5 promile. Profesionálni vodiči a vodiči vlastniaci vodičské oprávnenie menej ako 2 roky nemajú povolený žiadny obsah alkoholu v krvi. Jazda pod vplyvom alkoholu do 0,5 promile - pokiaľ nie je vodič spôsobilý viesť vozidlo je do 126 €, do 0,6 promile 450€, do 1,1 promile 570€. Vyššie množstvo nameraného alkoholu v krvi znamená pokutu 950 € a odobratie vodičského preukazu.

SRBSKO: Maximálne povolené množstvo alkoholu v krvi je 0,5 promile. U profesionálnych vodičov nie je prípustná akákoľvek hladina alkoholu v krvi. Pokuty sú od 5 000 - 25 000 RSD

ŠPANIELSKO: Všeobecný limit je 0,5 promile (aj pre cyklistov aj pre vodičov vozidiel nad 3,5 tony), pre vodičov verejnej dopravy, vozidiel pre viac ako 8 osôb alebo vodičov vezúcich nebezpečný náklad je to 0,3 promile. Pokiaľ sa vodič odmietne podrobiť dychovej skúške, môže mu polícia odobrať vozidlo, uložiť pokutu do 300 € a na 3 mesiace odobrať vodičský preukaz. Jazda pod vplyvom alkoholu nad uvedené limity znamená pokutu od 302 - 600 €, odobratie vodičského preukazu pod 3 mesiacov až na 4 roky. Taktiež vodičom hrozí väzba až na osem mesiacov.

ŠVÉDSKO: Maximálna povolená hladina alkoholu v krvi je 0,2 promile. Po prekročení uvedeného limitu je na rade vysoká pokuta, možnosť väzenia až na jeden mesiac, či odobranie vodičškého preukazu od jedného až na dvanásť mesiacov.

ŠVAJČIARSKO: Vodič je považovaný za nespôsobilého na jazdu pokiaľ je mu nameraná hladina alkoholu v krvi vyššia než 0,5 promile. Nad uvedenú hranicu hrozí vodičom pokuta, zahraničným vodičom može byť dokonca na nejakú dobu zakázaný vjazd do Švajčiarska.

TALIANSKO: Obsah alkoholu v krvi vodiča nesmie presiahnuť 0,5 promile, inak bude považovaný za osobu pod vplyvom alkoholu a môže zaplatiť pokutu vo výške od 328 do 1 312 €. V najzávažnejšom prípade môže byť vodič odsúdený až na mesiac väzenia a môže mu byť opdobratý vodičský preukaz od 15 dní až na 3 mesiace, čím vyššia nameraná hladina alkoholu, tým vyššia sankcia.

UKRAJINA: Nie je prípustný akýkoľvek alkohol za volantom.

VEĽKÁ BRITÁNIA A SEVERNÉ ÍRSKO: Maximálne povolené množstvo alkoholu v krvi je 0,8 promile. Ak prekročíte túto hranicu, môžete dostať pokutu až 5 000 GBP. Môžete byť taktiež uväznení.