24-hodinový dispečing

Ako zvládnuť šmyk?

27. december 2016|Ing. Peter Sirotňák

Mnohí vodiči s obavami čakajú na príchod zimného počasia s typicky nepríjemnými „úpravami“ povrchu vozovky. Každý, kto už zimu za volantom zažil, vie, že najmä prvé dni a týždne sa nesú v znamení väčších či menších havárií a s nimi spojenými zápchami a dopravným chaosom.

nebezpecenstvo smyku

Vo väčšine prípadov je príčinou havárií to, čo zákon o cestnej premávke a teda aj policajti charakterizujú ako neprispôsobenie rýchlosti a spôsobu jazdy stavu vozovky. Žiaľ, je to pravda. Mnohí si v predvianočnom strese neuvedomujú zmenené podmienky a jazdia tak, ako sú zvyknutí počas zvyšku roka.

1. Zabudnite na elektroniku

Na cestách vládne vojna. Kto chce túto cestnú vojnu prežiť, musí si uvedomiť základný princíp bezpečnej jazdy: bezpečnosť sa začína v hlave.

Elektronika je pomocník, ktorý síce pomôže vyriešiť kritickú situáciu, ale v žiadnom prípade ju nemožno považovať za všemocnú bohyňu schopnú robiť zázraky. Každý výrobca potvrdí, že cieľom elektronických systémov je pomôcť, nie nahradiť ľudský rozum. Nenahradia predvídavosť ani obozretnosť, ale iba pri správnom spôsobe jazdy majú reálnu šancu zachrániť zdravie a dokonca život.

Celá bezpečnosť, všetci elektronickí pomocníci stoja a padajú na štyroch plôškach veľkosti mužskej ruky. To sú totiž miesta dotyku pneumatík s vozovkou. V momente, keď sa tieto štyri plôšky začnú nekontrolovateľne šmýkať vo väčšej rýchlosti, je elektronika viac-menej bezmocná. Dôkazom je veľké množstvo fotografií úplne rozbitých moderných vozidiel rôznych značiek a kategórií. A žiaľ, aj rastúci počet krížov a sviečok pri cestách.

2. Predvídajte

Predvídavosť neznamená nič iné, len uvedomiť si zmenené podmienky a prispôsobiť im štýl jazdy. Ak je vozovka vlhká a teplomer ukazuje teplotu pod 4°C, buďte v strehu. To, čo sa tvári ako voda, môže byť v skutočnosti námraza. Pri normálnom plynulom brzdení sa jej vplyv nemusí výrazne prejaviť, ale v kritickej situácii môže rozhodnúť o dopravnej nehode.

V zime v žiadnom prípade nejazdite štýlom plyn-brzda, rozbiehajte sa plynulo a brzdite radšej v predstihu a z väčšej diaľky. Nespoliehajte sa na to, že vodič pred vami „tú oranžovú ešte stihne“, radšej počítajte s tým, že prudko zabrzdí. Uvedomte si, že ostatní vodiči nerozmýšľajú ako vy, nemusia byť rovnako skúsení, môžu byť unavení, chorí alebo nedajbože pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky.

Pokiaľ nie ste telepat a navyše automechanik, nikdy nebudete vedieť odhadnúť ich reakcie ani technický stav ich vozidiel. Obozretnosť pri brzdení prináša aj akúsi pridanú hodnotu. Miernym brzdením z väčšej diaľky prinútite brzdiť aj vodiča za sebou a vyhnete sa riziku, že do vás narazí. Ak mu budú dostatočne dlho svietiť do očí vaše brzdové svetlá, prestane sa hrať s autorádiom a začne brzdiť tiež.

Upozorňujeme aj na ďalšiu, na prvý pohľad nenápadnú hrozbu, ktorá číha najmä na vidieckych cestách. Je ňou mokré lístie. Nahnitá masa napitá vodou sa svojimi vlastnosťami vyrovná ľadu a najmä vtedy, ak prežije na vozovke do prvých mrazov. V žiadnom prípade neodporúčame skúšať na nej prudké brzdenie ani výrazné zmeny smeru, vždy počítajte s možnosťou šmyku resp. dlhšej brzdnej dráhy.

3. Zväčšite odstup od predchádzajúceho vozidla

S vyššie uvedenými radami úzko súvisí aj tretia. Na povrchu so zníženou priľnavosťou sa výrazne predlžuje brzdná dráha. Elektronika sem, elektronika tam. To je fyzika. Rýchlosť násobená hmotnosťou znamená zotrvačnosť a keď to celé ešte vynásobíme námrazou, ľadom alebo snehom, dostávame nebezpečný koktail.

Práve v zimných podmienkach je preto dôležité jazdiť s výrazne väčším odstupom od predchádzajúceho vozidla, ktorý zabezpečí dostatok priestoru na plynulé zastavenie bez potreby prudkého brzdenia. Rovnaké pravidlo platí aj pri státí v kolóne alebo na križovatke.

Ak sa totiž nájde vodič, ktorý jazdí rovnakým štýlom nezávisle od stavu vozovky a rozbije vám zadnú časť auta, neznamená to, že musíte mať rozbitý aj predok. Navyše po cestách jazdia sanitky, hasiči a policajti a väčšia vzdialenosť vám uľahčí manévrovanie pri uvoľňovaní priestoru pre ich bezpečný prejazd.

Ako zvládnuť šmyk

Častým a obávaným fenoménom na zimných cestách je šmyk. Rozoznávame niekoľko druhov šmyku, nielen podľa správania sa vozidla, ale aj podľa situácie, kedy nastáva.

Z hľadiska správania sa vozidla môže ísť o nedotáčavý šmyk, čiže šmyk predných kolies, a pretáčavý šmyk, čiže šmyk zadných kolies. Už dávno neplatí zažitý názor, že nedotáčavosť je výsadou vozidiel s pohonom prednej nápravy a pretáčavosť vozidiel s hnanou zadnou nápravou. Vodiči môžu poľahky zažiť obidva typy šmykov nezávisle od hnanej nápravy. Najväčší vplyv na správanie sa vozidla v zákrute má najmä poloha ťažiska. Spravidla ťažisko v prednej časti auta znamená nedotáčavú tendenciu, ťažisko vzadu zas môže vyvolať pretáčavosť. Toto pravidlo však neznamená nemennú vesmírnu konštantu, keďže správanie sa auta v zákrute významne ovplyvňuje aj štýl jazdy či typ a stav povrchu vozovky.

V bežnom živote sa so šmykom najčastejšie môžete stretnúť pri núdzovom brzdení alebo v zákrute. Ak nastane šmyk pri prudkom brzdení, napríklad, pri obchádzaní nečakanej prekážky, vodič musí zmierniť tlak na brzdový pedál a v prípade potreby ho úplne uvoľniť. Pokiaľ vozidlo nie je vybavené systémom ABS, mal by ho vodič nahradiť prerušovaným stláčaním brzdového pedálu.

Na kolesá vozidla totiž pôsobia dva vektory: dopredná a bočná zložka, ktorú ilustruje Kammova kružnica trenia. Zablokované kolesá úplne zrušia bočnú zložku pohybu, a tou je smerové ovládanie. Vozidlo okamžite prestáva reagovať na pokyny volantu a vytrvalo pokračuje v smere zotrvačnej sily. Preto vznikol systém ABS, ktorý ovládateľnosť a brzdenie zabezpečuje striedavým uvoľňovaním a stláčaním brzdových elementov.

A práve ABS vyvracia dlhodobo zažitý názor, že pri šmyku nesmiete vyšliapnuť spojku. Opak je pravdou, spojku vyšliapnuť musíte. Ak tak neurobíte a máte zaradený vyšší rýchlostný stupeň, pri brzdení nevyhnutne nastane situácia, keď motor zhasne. A s ním aj celá elektronika a posilňovač riadenia, čím sa vozidlo stane prakticky neovládateľným.

Zákruty sú horšie

Druhou situáciou, v ktorej sa často dostávajú vozidlá do šmyku, sú zákruty. V prvom rade platí zásada: zachovajte si chladnú hlavu a nereagujte unáhlene. Ak sa vozidlo dostane do nedotáčavého šmyku, obyčajne stačí ubrať plyn a natočiť kolesá do pôvodného smeru, prípadne citlivo brzdiť. Pri pretáčavom šmyku uberte plyn, zmenšite natočenie kolies, prípadne zakontrujte volantom na opačnú stranu, vyšliapnite spojku a tesne pred vyrovnaním vozidla natočte kolesá do pôvodného smeru. Rovnaký postup platí aj pre vozidlá s automatickou prevodovkou, vodič akurát nemôže vyšliapnuť spojku.

Nezávisle od akéhokoľvek šmyku je dôležité vždy pozerať do smeru, ktorým chcete pokračovať v jazde. Ak sa totiž zameriate na blížiacu sa prekážku, či už je to strom, stĺp alebo zvodidlo, odvedie to pozornosť od situácie, nakoľko vás môže ochromiť strach a nezareagujete správne. Práve sledovanie pôvodného smeru jazdy nastaví vašu psychiku aj celé telo na riešenie kritickej situácie.

 

zdroj: autobild