24-hodinový dispečing

Dohľadanie ukradnutého vozidla pomocou lietadla

29. november 2016|Ing. Peter Sirotňák

Asi prvé čo vás napadne pri tejto téme, že to bude asi drahé. Lietanie je predsa nelacná záležitosť. Možno ste nevedeli, ale každé jedno dohľadávanie lietadlom či výjazdovou skupinou je bezplatné pre všetkých našich klientov. Ak sa vo vašom vozidle nachádza rádiolokačné zariadenie, túto službu máte v cene.

dohladanie vozidla lietadlom secar

Naše výjazdové jednotky kooperujú v rámci celej republiky a dohľadanie vozidla je vykonávaná z najbližšej možnej pozície výjazdovej jednotky. Niekedy však potrebujeme vozidlo lokalizovať vo veľmi krátkom čase. Je to buď vtedy ak je ukradnuté vozidlo “horúce”, alebo ak je vozidlo v členitej krajine a je ťažšie dohľadateľné.

Bohužiaľ nie vždy vieme poslať do vzduchu lietadlo. Musia byť na to klimatické podmienky a nesmú byť búrky. Niekedy je možné, aby lietadlo vzlietlo aj v horšom počasí, ale podmienky na dohľadávanie sú sťažené a musíme precíznejšie lietať v danej lokalite.

Najväčšou výhodou lietadla je prechod pomerne veľkej plochy za malý čas a dobrú polohu pre chytenie rádiolokačného systému. Tento prelet trvá od pár minút (ak sa nájde skôr) až po hodiny, v prípade ak je nutné prehľadať väčší priestor. Častokrát sa nám dokonca osvedčilo, že je to ekonomickejšie ako pátranie viacerími vozidlami.

 

Čo ak lietadlo zachytí signál?

Vždy je nutné aby s lietadlom kooperovala výjazdová jednotka na ceste. Výjazdová jednotka sa presúva vždy smerom k lietadlu. Nie rovno pod lietadlom ale aby v prípade zachytenia signálu bol “na ceste”. Ak lietadlo získa údaj o približnej polohe okamžite informuje pozemnú jednotku a nasmeruje ich na približnú polohu. Lietadlo sa otočí a začne robiť kružnice nad približnou polohou. Týmyto kružnicami sa vypočíta priesečník a približná poloha, ktorá dostatočne stačí na dohľadanie vozidlom. Lietadlo pristane, až po dohľadaní vozidla. Je to kvôli tomu ak by sa vozidlo pohlo, aby vedelo byť nápomocné

Táto kooperácia výjazdovej jednotky s dohľadávacou jednotkou nám zvyšuje šancu na dohľadanie vozidla a poskytuje nám značnú výhodu. Našim klientom poskytujeme profesionálne služby a je našim poslaním chrániť ich majetok.