24-hodinový dispečing

Zaistenie páchateľa, ktorý sa vlámal na pumpu

21. november 2016|Ing. Peter Sirotňák
kradez na pumpe

Prijatý poplach na dispečing, okamžité zmobilizovanie výjazdových jednotiek, ktoré sa blížia na poplachový objekt čerpaciu stanicu. Na čerpaciu stanicu, ktorá len o týždeň otvára pre svojich zákazníkov. Výjazdové vozidlo zabrzdí opodial a vystupuje výjazdová skupina. Takticky sa presunie k budove, keď to vidí vylomenú sklenenú výplň. Takticky sa rozmiestnia a sú pripravený vniknúť do stráženého objektu…

Klient, ktorý sa nám zveril urobil veľmi dobre, že na bezpečnosť myslel už vopred. Ešte pred otvorením čerpacej stanice, ešte pred akýmkoľvek naskladnením si objednal naše služby. Taktiež si priobjednal službu otvárania/zatvárania dverí. Čiže akýkoľvek pohyb ľudí, dodávateľov a podobne bol monitorovaný a strážený.

Prakticky každému robotníkovi, maliarovi, dodávateľovi otváral dvere náš človek a dohliadal na klientov majetok. Mal veľmi dôležitú zodpovednosť. Aby nič nezmyslo. Počas tohoto poplachu sa, ale na pumpe nik nenachádzal. Základný tovar už bol naskladnený. A zjavne bol veľmi lákavý. “Čerstvé” cigarety, alkohol, elektronické zariadenia už boli na pumpe. 

.. Člen výjazdovej jednotky silno zakričí a vyzve páchateľa aby sa vzdal. Nikto neodpovedá. Je už preč? Nakuknutie do objektu. Opäť zaujatie rovnakej pozície. Páchateľ je na mieste, láduje do tašiek čo sa dá. Druhé výjazdové vozidlo je na ceste. Výjazdová jednotka cez vysielačku hlási dispečingu stav a dispečing telefonuje na políciu.

Vedia, že nemôžu čakať do príchodu prvej hliadky aby páchateľ niečo neurobil. Rozhodnú sa konať. Oznamujú dispečingu vstup do objektu a veľmi opatrne sa presunú dnu. Páchateľ nemo hľadí a nevie v tom zmätku, čo má urobiť. Kričia naňho aby si klakol a on sa iba nemo prizerá. Ako obarený. Nakoniec sa podarí páchateľa spacifikovať, prehliadnuť či ma pri sebe zbrane. V tom do objektu vchádza prvá policajná hliadka a poskytuje výjazdovej jednotke asistenciu.

A už je v putách. Posadení do policajného vozidla s cieľom: cela predbežného zadržania. Po osobnej prehliadke sa výjazdová skupina dozvedá, že išlo o cudzinca. Možno aj preto ich ignoroval. V taškách mal zbalené počítače, cigarety a iné vybavenie pumpy, pri ktorých by vznikla škoda okolo 3000€.

Sme mimoriadne nadšený, že sa nám podarilo zadržať páchateľa a najmä ochrániť majetok nášho klienta. Jediná ujma na majetku bola spôsobená vylomením dverí. Žiaľ tomu sme už zabrániť nemohli.

Naša výjazdová jednotka prechádza odbornými školeniami, na ktorých sa trénujú modelové situácie vniknutia do objektu, spacifikovania páchateľa, taktické, praktické a právne úskalia. Aj preto Vám ponúkame profesionálny tím.