24-hodinový dispečing

Máte cennosti na vašom dvore? Zabezpečte si vonkajšie priestory

8. november 2016|Ing. Peter Sirotňák

Ak máte rodinný dom, najčastejšie je vniknutie cez Váš dvor. Či už je to cez predazhrádku, alebo na pozemok zo zadu cez plot. Už na tomto dvore môžete mať určité nelacné majetky ako napríklad hojdačku, nástroje, kosačku, a iné veci. Taktiež je to vstupnou bránou na vniknutie do Vášho domu a oplatí sa vedieť o vlámaní čo najskôr.

ochrana vonkajsich priestorov

Preto sa zabezpečovacie zariadenia vyvynuli aj na vonkajšie prvky. Dovtedy bol jediným vonkajším prvkom vonkajšia akustická a svetelná signalizácia na upozornenie o vniknutí napríklad susedov a podobne. Neskôr sa dávali domontovávať vonkajšie kamerové systémy. Kamerové systémy s nočným videním boli účinné, ale neupozornili na vnik.

Zabezpečovacie systémy sa zdokonali a vyvinuli sa vonkajšie pohybové snímače, ktoré robia perimetrickú ochranu a slúžia na zabezpečenie pozemkov, plotov, múrov a iných priestorov pozemku. Zabezpečenie je prerušením optického alebo mikrovlnného spoja medzi vysielačom a prijímačom. Vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom môže byť pri niektorých modeloch až 300 m (vonku) a 600 m (vnútri) s detekčnou výškou do 5 m.

Systém vyvolá poplach, ak sa narušiteľ pokúsi:

  • preliezť cez plot
  • prestrihnúť oplotenie
  • nadvihnúť pletivo alebo konštrukciu plota
  • vstúpiť do stráženého priestoru

Vlastnosti:

  • vysoká odolnosť proti planým poplachom
  • ochrana proti elektromagnetickému a rádiovému rušeniu
  • rovnaká citlivosť po celej dĺžke stráženej zóny

Triboelektrické plotové ochrany

Triboelektrické káble slúžia na ochranu všetkých typov plotov, striech budov, solárnych panelov fotovoltických elektrární, najrôznejších vonkajších priestranstiev a podzemných stavieb. Tento druh ochrany spoľahlivo pracuje vo všetkých klimatických podmienkach, s minimálnymi falošnými poplachmi a to za cenu minimálnych investičných a prevádzkových nákladov. Detekčné káble sú schopné vyhodnotiť, či sa jedná o deformáciu plotu, alebo len vibrácie.

Mobilné systémy

Mobilný perimetrický systém používa mobilnú verziu mikrovlnnej bariéry, ktorá obsahuje zdroj napájenia a takisto rádiovú spojujúcu jednotku pre komunikáciu s centrálnou jednotkou.  Hlavnou výhodou je rýchle zabezpečenie nepripraveného miesta v teréne bez nutnosti inštalácie sietí a komunikáciu.

Vonkajšie zabezpečenie, čiže fortézu navrhujeme náročnejším klientom s komplexnejším zabezpečením, prípadne ak majú hodnotný majetok na svojom pozemku. Taktiež sa toto zabezpečenie využíva na ochranu priemyselných areálov ako napríklad vo fotovoltarických elektrárniach, letiskách, baniach, autoservisoch, skladovových priestorov, na stavbách a podobne.

Pre každý objekt je vypracovávané samostatný návrh na riešenie zabezpečenia. Ak máte nejaké otázky k vonkajšiemu zabezpečeniu neváhajte nás kontaktovať.