24-hodinový dispečing

Zistite pravdu o vašich zamestnancoch

30. október 2016|Ing. Peter Sirotňák

Častokrát rozmýšľate o tom či Vám vaši zamestnanci hovoria pravdu? Bojíte sa, že vás podviedli, spravili škodu alebo odcudzili majetok spoločnosti? Alebo len potrebujete svojich zamestnancov preveriť, aby ste im mohli veriť na 100%?

detektor lzi

Ani možno neviete aké to je jednoduché. Ako jednoducho odhalíte podvod a ihneď zistite vinníka. Stačí Vám k tomu jeden krátky rozhovor, prípadne nahratá výpoveď. Pomocou hlasovej analýzy zistite jednoducho čo je pravda a čo lož. Odhalíte tak všetky možné trestné činy alebo podvod páchaný voči zamestnávateľovi.

Ak potrebujete Vášho zamestnanca iba preveriť z dôvodu prevencie je tu aj táto možnosť. Zamestnanec je preverený napríklad či v minulosti spáchal nejaký trestný čin, či má prepojenia s organizovaným zločinom, vzťah k návykovým a omamným látkam a pod. V prípade ak vás zaujíma určitá téma alebo konkrétna otázka vieme ju zakomponovať do rozhovoru. 

Ak tento probant bude hovoriť pravdu a prejde detektorom lži dostane vystavený certifikát. Certifikát obsahuje dátum, ku ktorému sa vzťahuje certifikát a aj Dana výpoveď. Ďalej obsahuje meno vypovedajuceho, číslo zmluvy alebo objednávky a bezpečnostné prvky nezkopirovatelnosti certifikátu. 

V praxi sme týmto spôsobom odhalili mnoho zločinov a dokázali sme určiť páchateľov krádeži, dokonca aj fingovaných prepadnutí. Zachránili sme tak drahocenný čas, našich klientov a ušetrili sme im mnoho stresov a doťahovania sa. Hľadanie pravdy hlasovú analýzou je rýchle, jednoduché a najmä spoľahlivé. 

Ďalšou možnosťou využitia, s ktorou sme sa stretli je využitie detektoru lži na zistenie spokojnosti zamestnancov. Poznáte to, že nedostanete žiadne relevantné odpovede keď sa pýtate na spoločnosť? Vieme spraviť prieskum vo vašej spoločnosti a povedať Vám pravdivú spätnú väzbu na spokojnosť. Vieme taktiež spraviť anonymné výpovede, pre eliminovanie nepravdivých odpovedí a väčšej otvorenosti. 

Ak Vás detektor lži zaujal a máte prípadne otázky, alebo chcete vypracovať cenovú ponuku neváhajte sa nám ozvať. Veríme, že budete nadmieru spokojný.