24-hodinový dispečing

Prevoz tovaru pod ochranou. Zabezpečené kamióny na cestách.

11. október 2016|Ing. Peter Sirotňák

Na dialniciach strtávate množstvo kamiónov, ktoré prevážajú rozličný tovar. Každý z nich má však iný náklad. Niektoré kamióny prevážajú mimoriadne drahý tovar a sú tak cieľom zlodejov, ktorý sa pokúšajú odcudziť drahý tovar. Či už sa jedná o elektroniku, oblečenie alebo iné cennosti.

zabezpeceny kamion

Zlodeji majú presne zistené, v ktorom kamióne sa nachádza aký tovar. Striehnu na kamionistov na parkoviskách alebo priamo na cestách. Na slovensku a v zahraničí je množstvo prípadov, kedy pri lúpeži kamióna bola škoda presahujúca státisíce eur. Zameriavajú sa na skladné (menšie) predmety, ktoré sa dajú ľahko a rýchlo speňažiť na čiernom trhu.

Kvôli týmto zlým skúsenostiam sa rozhodli niektoré špedičné spoločnosti klásť oveľa väčší dôraz na bezpečnosť tovaru a svojich zamestnancov. V súčasnosti existuje mnoho bezpečnostných prvkov. Tie najdokonalejšie dokážu aj pri dokonanej lúpeži priviesť políciu k páchateľovi. Zabezpečenou prepravou počet objasnených lúpeží prudko narástol a niektoré organizované skupiny boli právoplatne odsúdené.

V prvom rade je potrebné mať spoľahlivého zamestnanca

Je to akýsi základ úspechu bezpečnej prepravy. Pre špedičné spoločnosti poskytujeme službu preverovania zamestnancov pomocou detektoru lži, na ktorom sa sledujú základné informácie, ktoré vylučujú alebo naopak by mohli byť potencionálnou hrozbou pre špedičnú firmu. Toto bezpečnostné preverenie zamestnanca býva spravidla každý rok, z dôvodu ak by sa zmenili nejaké skutočnosti. Ak zamestnanec je spoľahlivý, dostane certifikát o jeho spoľahlivosti a preverení.


Pozor na parkoviská

Parkoviská pre kamióny bývajú preplnené a zostávajú nestrážene a niekedy aj neosvetlené miesta na odstavenie kamiónu. Nie vždy sa podarí aby kamionistovi vyšiel výkon a dostal sa na bezpečné parkovisko, ktoré je strážené. Nezabezpečený kamión na neosvetlenom parkovisku je príliž veľkou hrozbou a je hrozí tu vykradnutie kamiónu. Zabezpečený kamión má senzory na rozrezanie plachty, otvorenie dverí a vie mu byť vo veľmi krátkej dobe poskytnutá pomoc s dispečingu a zavolanie záchranných zložiek.

 

Odvážia sa aj na cestách

Treba si dávať pozor aj na cestách. V praxi sa stáva, že kamión býva odstavený falošnou políciou, vybrzdený iným vozidlom dokonca aj vytlačený z cesty. V týchto prípadoch sa využíva panik tlačidlo v kabíne vodiča, ktorý ihneď vyšle signál s prosbou o pomoc. Tieto prípady sa veľmi často stávajú v zahraničí a je ohrozené zdravie a život vodičov.

Naša spoločnosť už dlhé roky poskytuje ochranu aj na úseku prepravovaného tovaru. Naše bohaté skúsenosti nám umožňujú dokonale poznať túto problematiku a navrhnúť optimálne riešenie zabezpečenia prerpavy, tovaru, kontroly a pomoci na cestách.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.