24-hodinový dispečing

Bojíte sa nedôveryhodného podnikateľa? Nechajte si preveriť jeho firmu.

13. september 2016|Ing. Peter Sirotňák

Platobná disciplína, dlhy v sociálnej poisťovni, schránková firma? Neviete či môžete veriť spoločnosti, s ktorou chcete uzavrieť zmluvu? Bojíte sa, že Vaše faktúry nebudú uhradené na čas, prípadne vôbec? Nechajte si preveriť spoločnosť ešte pred uzavretím zmluvy.

preverovanie obchodnych partnerov

V súčasnej dobe je na našom trhu mnoho podnikateľských subjektov, s ktorými by ste žiadny obchod určite nechceli uzavrieť. Je to najmä pre zlú platobnú disciplínu, nedodržiavanie stanovených termínov a podobne. Potom nasledujú upomienky, právnici a prípadne súdy. Ale tento proces nechce absolvovať žiadna spoločnosť, nakoľko je to zdĺhavé a časovo náročné.

Od roku 2014 poskytujeme preverovanie obchodných partnerov, resp. spoločnosti, ktoré by mohli mať tento problém. Všetko čo stačí na preverenie je presný názov alebo IČO spoločnosti. Na základe objednávky tejto služby dostanete vypracovaný dokument, kde sa dozviete množstvo informácií.

 

Čo všetko sa dozviete o spoločnosti?

 • Základné kontaktné údaje, www domény ktoré spoločnosť vlastní a ich priami web
 • Právne a majetkové údaje – spoločníci a ich podiel, deň zápisu, druh vlastníctva a pod.
 • Personálne údaje – počet zamestnancov v posledných rokoch, vedenie spoločnosti, obchodný zástupca, a orgány spoločnosti
 • Personálne a majetkové prepojenia – podnikateľské a fyzické prepojenia spoločnosti, dlžníkov v spoločnosti a pod.
 • Platobná disciplína – aktuálne záväzky, záväzky v histórii spoločnosti
 • Register záložných práv – tržby, hospodársky výsledok v rokoch, imanie, bankové úvery, záväzky, mzdové náklady, zásoby, výrobná spotreba,...
 • Pomerové ukazovatele a ich pomer
 • Hospodárska činnosť subjektu – sektor, odvetvie, produkty a pod.
 • Matematicko štatistické medzipodnikové porovnanie
 • Register zmlúv – subjekt ako dodávateľ, subjekt ako objednávateľ 
 • Tieto informácie Vám nestačia? Idete uzavrieť veľmi dôležitú zmluvu?


Ak odpoveď na hore uvedenú otázku znie áno ako rozšírenie poskytujeme detektívne služby. Detektívne služby sú individuálne a zameriavajú sa na jedinečnosť prípadu, alebo toho čo konkrétne potrebujete zistiť. Nakoľko disponujeme licenciou na poskytovanie detektívnych služieb v rámci Slovenska, po vzájomnej dohode Vás určite budeme vedieť uspokojiť a zoskupíme Vám všetky potrebné informácie.

Samozrejme sa zaväzujeme touto službou aby sme žiadnemu podnikateľskému subjektu nepoškodili a pravosť informácií je kontrolovaná. Berieme ohľad na citlivosť skutočností a poskytujeme iba pravdivé údaje, ktoré sú overené.

Ak si chcete túto službu objednať kontaktujte nás.