24-hodinový dispečing

Viete, kedy sa má trúbiť?

30. máj 2016|Ing. Peter Sirotňák

Zvukové výstražné znamenie v aute sa môže používať len v špecifických situáciách, kedy hrozí nebezpečenstvo. Vodiči však mimoriadne často vytrubujú neoprávnene a úplne nesprávne. Kde robia chybu?

klaksón

Podľa zákona č. 9/2009 Z. z. o cestnej premávke je vodič oprávnený používať zvukové výstražné zariadenie, čiže klaksón, len v prípade, ak je jeho použitie potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. Je teda chybné trúbiť na ostatných vtedy, keď nie ste bezprostredne ohrození.

Paradoxne, časť vodičov používa zvukové výstražné zariadenie práve v takýchto okamihoch. Nie je žiadnou výnimkou, ak vodiči použijú klaksón v takých situáciách, v ktorých je použitie tohto zariadenia absolútne neodôvodnené, až priam agresívne.

Použitie klaksóna nie je výnimočným javom napríklad pri pomalom posúvaní sa v kolónach, či pri neprejazdnej križovatke zablokovanej križujúcimi autami. Je to však protizákonné a vodiči si podobným zaobchádzaním s týmto druhom výstražnej signalizácie koledujú o pokutu do maximálnej výšky 30 eur.

Klaksón sa však často dostane k slovu aj v rôznych iných problematických situáciách. Šoféri ho tiež niekedy používajú ako prostriedok, ktorým sa snažia upozorniť iného šoféra na to, že urobil chybu. V takýchto prípadoch môže mať jeho použitie kontraproduktívne následky. Na vodiča, ktorý sa dopustil chyby, totiž klaksón môže pôsobiť ako ďalší stresujúci faktor.

Dôležitý je aj fakt, že použitie zvukového výstražného znamenia je obmedzené aj časovo. Šofér totiž smie toto znamenie využiť len v čase nevyhnutne potrebnom na odvrátenie nebezpečenstva. Je teda úplne nesprávne, ak vodič trúbi niekoľko sekúnd bez riadneho dôvodu. Pokiaľ ide o klaksón, je treba mať na pamäti, že jeho funkčnosť je nevyhnutná. Môže sa totiž stať, že šofér aj pri bežnej kontrole cestnej premávky dostane pokutu za to, že mu auto riadne netrúbi.

Existuje prípad, kedy sa zvukové výstražné znamenie môže používať, no v praxi sa príliš neaplikuje. V situácii, kedy sa šofér nachádza mimo obce a chystá sa predchádzať, môže vodiča predchádzaného vozidla na svoj manéver upozorniť zvukovým výstražným znamením. Vyhláška taktiež umožňuje upozorniť vodiča predchádzaného vozidla pred vykonaním manévru prerušovaným zapínaním stretávacích svetlometov, prípadne diaľkových svetlometov, a to aj v obci.

Toto hovorí o trúbení zákon:

Plné znenie § 31 zákona číslo 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (k 1.1.2016), ktorý sa zaoberá použitím výstražných znamení v cestnej premávke:

31

Výstražné znamenie

(1) Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a mimo obce aj na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla.

(2) Vodič smie namiesto zvukového výstražného znamenia dávať svetelné výstražné znamenie prerušovaným zapínaním stretávacích svetlometov alebo diaľkových svetlometov; na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla ho smie dávať aj v obci.

(3) Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, vodič dáva svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel. Funkciu výstražných smerových svietidiel možno v iných prípadoch použiť len za podmienok podľa odseku 1.

(4) Výstražné znamenie sa smie použiť len v nevyhnutne potrebnom čase.


zdroj: autobild