24-hodinový dispečing

Viete za čo Vám môžu zobrať "papiere" od auta?

18. apríl 2016|Ing. Peter Sirotňák

zaujímavé auto

Zákon o cestnej premávke prisudzuje policajtom celý rad právomocí a jedna z nich môže byť pre vodiča veľmi nepríjemná. Hovoríme o práve zadržať doklady od vozidla a „ešpézetky“. Zákon presne stanovuje prípady, keď môže policajt zadržať osvedčenie o evidencii.

Pri zadržaní dokladov a prípadne aj TEČ (tabuliek s evidenčným číslom) policajt vydá potvrdenie, v ktorom môže povoliť jazdu na 15 dní, ak tým nedôjde k ohrozeniu premávky. Ide, napríklad, o prípad, ak vodič nezaplatí diaľničný poplatok, vozidlo je však technicky v poriadku. Potvrdenie na tieto dva týždne nahrádza osvedčenie o evidencii a vodič sa ním pri prípadnej cestnej kontrole preukáže. Zároveň poslúži aj ako doklad pri technickej alebo emisnej kontrole.

Podľa zákona policajti musia okamžite poslať zadržané doklady a tabuľky príslušnému inšpektorátu. V zásade by mali byť doklady na danom inšpektoráte najneskôr na druhý alebo tretí deň od zadržania. Akonáhle vodič problém odstráni, môže požiadať o vrátenie zadržaného osvedčenia a tabuľky. Samotné vrátenie dokladov je bezplatné.

Azda najčastejším prehreškom sú vozidlá bez technickej alebo emisnej kontroly resp. s neplatnými kontrolami (po termíne). Vodič si môže gratulovať, ak obíde s blokovou pokutou 50 eur, keďže v tom horšom prípade môže zaplatiť nielen pokutu, ale prísť aj o osvedčenie o evidencii a značky. Podobne môžu policajti postupovať, ak sú údaje v dokladoch nečitateľné, majú podozrenie z falšovania údajov alebo vodič nepredloží potvrdení o poistení vozidla. O osvedčenie a tabuľky môže prísť aj motorista, ktorý jazdí po diaľnici bez zaplatenia diaľničného poplatku resp. mýta.

Technická nespôsobilosť

Zákon umožňuje policajtom zadržať doklady aj vtedy, ak je vozidlo technicky nespôsobilé. To, čo vlastne znamená technická nespôsobilosť, definuje vyhláška ministerstva dopravy. Hoci niektoré nedostatky rozpozná iba mechanik, iné spozná aj policajt na ceste.

Takýmto prípadom je obmedzený alebo znemožnený výhľad z miesta vodiča, prasknuté či poškodené čelné sklo s veľkosťou poškodenia väčšou ako 20 mm, nedostatočne pripevnené koleso, zjavne poškodené pruženie či únik prevádzkových kvapalín. Dôvodom pre zadržanie osvedčenia je aj poškodený výfuk, ak plyny prenikajú do priestoru kabíny alebo je príliš hlučný. A pochopiteľne poškodené a zjazdené pneumatiky, prípadne použitie pneumatík neschváleného rozmeru.

Zadržanie osvedčenia o evidencii a tabuliek podľa zákona o cestnej premávke

 • jazda s vozidlom vyradeným z evidencie
 • technická nespôsobilosť
 • neplatná technická alebo emisná kontrola
 • nečitatelné údaje v osvedčení o evidencii
 • podozrenie z neoprávnených zmien v osvedčení o evidencii
 • nečitatelná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom (TEČ)
 • nesprávne umiestnená TEČ
 • vodič nemá potvrdenie o zaplatení PZP
 • nezaplatený diaľničný poplatok alebo mýto

 

Patria sem aj nedostatky v osvetlení vozidla, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť premávky, či už ide o výpadok svetlometov, chýbajúci typ osvetlenia alebo jeho nesprávne umiestnenie. O doklady môže prísť vodič, ktorého vozidlo má poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karosériu. Rovnako to platí aj pre nedovolené úpravy, napríklad, tuning.

Dôvodov môže byť oveľa viac a týkajú sa technických ustanovení vyhlášky č. 464/2009. Patria sem, napríklad, aj nedostatočné upevnenie strešného nosiča, prečnievajúca dlhá anténa, fólie na predných bočných oknách či neschváleného typu. V nasledujúcom zozname ponúkame prehľad príčin, ktoré považujeme za najčastejšie.

 


Zadržanie osvedčenia o evidencii a tabuliek podľa vyhlášky č. 464/2009

Definícia technickej nespôsobilosti:
Každý prípad na vozidle, ktorý môže bezprostredne ohroziť jeho prevádzkové vlastnosti alebo môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdravia, prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie.

Najčastejšie prípady technickej nespôsobilosti:

 

 • deformácia alebo vážne poškodenie nápravy
 • obmedzený alebo nemožný výhľad z miesta vodiča
 • prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20mm
 • nedostatočné upevnenie kolesa
 • zjavné vážne poškodenie pruženia
 • zjavný únik prevádzkových náplní z vozidla
 • osvetlenie dôležité pre bezpečnosť premávky chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo
 • poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria
 • nepovolené úpravy na vozidle
 • neschválený komponent
 • netesnosť výfukového systému (výfukové plyny vnikajú do kabíny alebo sú zdrojom nadmerného hluku)
 • chýbajúci alebo nefunkčný obmedzovač rýchlosti, ak je ním vozidlo povinne vybavené
 • neschválené fólie alebo ich montáž na predných bočných oknách
 • neschválené pneumatiky (ak nie je uvedený rozmer v technickom preukaze)
 • poškodené alebo zjazdené pneumatiky (min. hĺbka dezénu 1,6mm letné a 3mm pre zimné)

 

zdroj: autobild