24-hodinový dispečing

Monitorovanie vozidiel - Vianočná akcia

1. december 2015|Ing. Peter Sirotňák

Pre všetkých klientov, ktorí si zakúpia zariadenie do 31.12.2015 akcia. Jednorazový aktivačný poplatok a bezpečnostné služby na pol roka zdarma.

Jednorazový aktivačný poplatok za zavedenie údajov do databázy
30,00 bez DPH/36,00 s DPH
Mesačný poplatok za elektronickú knihu jázd
8,00 bez DPH/9,60 s DPH
Mesačný poplatok za bezpečnostné služby
3,17 bez DPH/3,80 s DPH

ŽIADNE BALÍČKY
každý klient má plnú verziu všetkých funkcionalít

24-HODINOVÝ DISPEČING S PODPOROU
call centrum

Sledovanie a kontrola spotreby PHM. Importovanie dát z čerpacích staníc do knihy jázd. Tvorba tlačových zostáv.

Plánovanie servisných prehliadok s upozornením prostredníctvom SMS. Snímanie paliva, motohodín, ...

Rozlišovanie služobnej a súkromnej jazdy. Identifikácia vodičov. Obojsmerná komunikácia.

BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
dohľadanie odcudzených vozidiel

CALL CENTRUM
technická podpora